Skip to main content

Yn Sint NykOndernemersvereniging Sint Nicolaasga

Activiteitencommissie Yn Sint Nyk

Doelstellingen van Yn Sint Nyk:

In onze statuten staat de volgende doelstelling:
Doel
Artikel 2 —-
1. De stichting stelt zich ten doel: om het dorp Sint Nicolaasga en haar directe omgeving meer bekendheid te geven als een goede plaats om te wonen en/of een bedrijf te vestigen.
2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het -vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel met alle wettige middelen te bereiken, onder meer en met name door:
– het maken van propaganda door middel van geschriften, radio, televisie en elektronische uitingen. Tevens het organiseren van attracties en evenementen.

We geven hier invulling aan door:

  • Het ondersteunen, promoten en faciliteren van activiteiten die Sint Nyk promoten en die voor iedereen toegankelijk zijn;
  • Het samen met de commissies eigen activiteiten organiseren (jaarmarkt, Sinterklaasintocht, kerstboom, informatieborden, Andre’s Klazen) en deze activiteiten duidelijk in beeld brengen als activiteit van de ondernemersvereniging en Yn Sint Nyk;
  • De bekendheid vergroten van Yn Sint Nyk en de OVS bij organisaties en verenigingen in en om Sint Nyk;

Samenstelling huidig bestuur:

Age Feenstra (voorzitter)
Jan Westra (penningmeester en contactpersoon met OVS)
Pieter de Haas (secretaris)
Theo Nota (algemeen bestuurslid)
Helga Bax (algemeen bestuurslid)
Geertje Gras (algemeen bestuurslid en contactpersoon voor Andre’s Klazen)
Hendrika Schotanus (algemeen bestuurslid)
Sieta van der Kamp (algemeen bestuurslid)

We zoeken op dit moment nog nieuwe bestuursleden!

Mocht je vragen hebben, stuur dan een mail naar: