2022 – leden activiteiten

Ledenvergadering  – OVS
Dinsdag 19 april
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: zalencentrum

Ledenuitje  – OVS
Zondag 11 juni
Aanvang: 08.00 uur
Locatie: zalencentrum

Bedrijfsbezoek- OVS
Vrijdag 21 oktober
Aanvang: 17.30 uur
Locatie: volgt

2022 – bestuursvergadering

Bestuursvergadering OVS
Woensdag 5 maart
Aanvang: 20.00 uur

Bestuursvergadering OVS
Woensdag 30 maart
Aanvang: 20.00 uur

Plaatselijk belang – OVS
Woensdag 7 april
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: zalencentrum

Bestuursvergadering OVS
Woensdag 8 april
Aanvang: 20.00 uur

Bestuursvergadering OVS
Woensdag 18 mei
Aanvang: 20.00 uur

Bestuursvergadering OVS
Woensdag 6 july
Aanvang: 20.00 uur

Bestuursvergadering OVS
Woensdag 21 september
Aanvang: 20.00 uur

Bestuursvergadering OVS
Woensdag 28 oktober
Aanvang: 20.00 uur

Bestuursvergadering OVS
Woensdag 16 november
Aanvang: 20.00 uur

2023

De kalender voor 2023 wordt na goedkeuring in de laatste bestuursvergadering van het kalenderjaar op de site geplaatst.