Onder noemer van de OVS zijn diverse vakgroepen actief, waaronder:

bla bla bla