Skip to main content
Bestuur

Notulen 14 september

By 14 september 2022No Comments

Notulen:

Bestuurswissel:

 • Karel gaat van Deinum vragen om de verjonging te vertegenwoordigen in het bestuur @Karel
 • Johan Postma benaderen voor verjonging @Thea
 • Hendrikus Wind benaderen voor verjonging @Jan

Ingekomen:

 • nvt

In Sint Nyk:

 • Ten minste 2 leden van in sint nyk moeten lid zijn van de OVS, staat in de statuten
 • Idee is om bestuurder van in Sint Nyk 2 of 3 keer per jaar aan te laten sluiten in OVS bestuurvergadering, mit de bestuurder dat wil.
 • Thea wil geen koekje

Duurzaam Sint Nyk:

 • de werkgroep heeft zienswijze ingediend bij PB en OVS
 • PB en OVS hebben zienswijze bij gemeente ingediend
 • 5 oktober heeft de werkgroep gesprek met gemeente
 • Voorgesprek met Siebe Schootsma inplannen en bepalen of we meenemen naar het gesprek
 • In het gesprek aanhalen dat er geen panelen op de vuilstort komen, weet de gemeente dat wel.
 • Ook sportpark en manage meenemen als dakbedekking.

Masterplan:

 • locatie van de scholen is vastgesteld, achterop het A veld
 • locatie de Beuk is in ontwikkeling, stapje verder met woningbouwvereniging

Uitje:

 • leden uitje 18 september
 • bedrijfsbezoek 28 oktober van Deijnen

verjonging:

 • Jeroen van Deinum wil erbij komen
 • meer jongere leden nog polsen
  • Johan Postma is gepolst en denkt er overna,
  • Wilma Haverkamp?
 • doel is 3 nieuwe bestuursleden aantrekken

Communicatie en OVS uitbouw:

 • website vullen met verhalen wat de OVS doet, Sandra hiervoor vragen
 • avond bijelkaar zitten en Sandra input geven
 • rondje over industrie terrein en vragen wat de “bewoners” nodig hebben en hoe de OVS hierin kan helpen

sub groepen:

 • vast bedrag per persoon 10,- per jaar
 • declareren per keer

Acties:

 1. Matchen KVK, Dylan moet de juiste filtering nog aanbrengen@Dylan
 2. Sandra inschrijven bij KVK @Thea
 3. Arnold ID kopie aanleveren bij Jan @Arnold
 4. UBO invullen @Jan
 5. Statuten nakijken @Arnold
 6. Bedrijfsbezoek bedenken @Karel
 7. Omschrijving en doelstellingen dames ledengroep aanleveren voor website @Sandra
 8. Karel maakt uitnodiging bedrijfsbezoek samen met Sandra, Sandra plaatst deze ook op social media @Karel
 9. cadeau Kramer, gebak. Navragen voor hoeveel man @Jan
 10. Website vullen en afspraak maken om Sandra input te geven @Sandra @Arnold doet uitnodiging voor avondje
 11. Zou Wilma in het bestuur willen @Andre
 12. Zakenman:
  1. contact opnemen met Jing media @Jan (informeert Harry), afhankelijk van reactie met Jing media om tafel @Arnold (legt contact) @Karel gaat mee
  2. Cita polsen voor zakenman @Theo
  3. Stukje in de zakenman over stoppen en overdoen Zakenman van Harry @Jan